Hur får vi barn mer intresserade av konst?

Barn är också intresserade av konst men kanske inte på samma sätt som vi vuxna. Om du sitter med ett barn och läser Trollboken är det ju alldeles uppenbart att barnet njuter av bilderna. Bilderna är rena rama konsten men det finns ingen mening med att tala om dem på detta vis med barnet.

Det man kan göra för att stimulera ett större intresse för bildkonsten är att ställa frågor omkring det som kan ses på bilderna. När det blir stimulerande och kul att prata om bild får barnet ett naturligt intresse av detta. Barnet kommer vidare att tänka på samma sätt då hen ser bilder. Detta oavsett om det är i en bok eller om ni går till en konstutställning.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det som är konst för barnet kanske inte är det för dig. Musik som du tycker är gräslig är helt fantastisk för det lilla barnet. Då är det viktigt att inte kritisera eller kväva för det kan leda till att barnet vid senare tillfälle inte vågar intressera sig för musiken på samma sätt.

Sist men inte minst är det förstås så att vi kan stimulera ett intresse för konst hos barn genom att helt enkelt ha den omkring oss. Inred i barnrummet med tanke på vad som kan vara spännande att se och ta på. Ha skulpturer och annat i huset fast välj sådant som inte riskerar gå sönder om barnet tar i konsten.

Det gäller att ha barnvänlig konst som bara bjuder in till att känna och uppleva. Detta kan ge en livslång kärlek till konsten. Glöm inte bort konsten som finns i naturen. Den kan ni uppleva tillsammans. Plocka hem kottar och måla i guldfärg!